SetPageProperty("title", "DBBA"); $APPLICATION->SetPageProperty("keywords", "DBBA, fremme samarbejdet og mulighederne, virksomheder, Hviderusland, direkte forbindelse, ministerier, organisationer, private virksomheder, Danmark"); $APPLICATION->SetPageProperty("description", "DBBA er en forening som arbejder på at fremme samarbejdet og mulighederne for Danske virksomheder i Hviderusland. Det gøres blandt andet gennem direkte forbindelse med ministerier, organisationer og private virksomheder i Hviderusland samt i Danmark"); $APPLICATION->SetTitle("DBBA"); ?>IncludeComponent( "bitrix:news.list", "main_slider", array( "IBLOCK_TYPE" => "sliders", "IBLOCK_ID" => "9", "NEWS_COUNT" => "20", "SORT_BY1" => "ACTIVE_FROM", "SORT_ORDER1" => "DESC", "SORT_BY2" => "SORT", "SORT_ORDER2" => "ASC", "FILTER_NAME" => "", "FIELD_CODE" => array( 0 => "", 1 => "", ), "PROPERTY_CODE" => array( 0 => "", 1 => "", ), "CHECK_DATES" => "Y", "DETAIL_URL" => "", "AJAX_MODE" => "N", "AJAX_OPTION_JUMP" => "N", "AJAX_OPTION_STYLE" => "Y", "AJAX_OPTION_HISTORY" => "N", "CACHE_TYPE" => "A", "CACHE_TIME" => "36000000", "CACHE_FILTER" => "N", "CACHE_GROUPS" => "Y", "PREVIEW_TRUNCATE_LEN" => "", "ACTIVE_DATE_FORMAT" => "m/d/Y", "SET_TITLE" => "Y", "SET_BROWSER_TITLE" => "Y", "SET_META_KEYWORDS" => "Y", "SET_META_DESCRIPTION" => "Y", "SET_STATUS_404" => "N", "INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN" => "Y", "ADD_SECTIONS_CHAIN" => "Y", "HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL" => "N", "PARENT_SECTION" => "", "PARENT_SECTION_CODE" => "", "INCLUDE_SUBSECTIONS" => "Y", "PAGER_TEMPLATE" => ".default", "DISPLAY_TOP_PAGER" => "N", "DISPLAY_BOTTOM_PAGER" => "Y", "PAGER_TITLE" => "News", "PAGER_SHOW_ALWAYS" => "N", "PAGER_DESC_NUMBERING" => "N", "PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME" => "36000", "PAGER_SHOW_ALL" => "N", "DISPLAY_DATE" => "Y", "DISPLAY_NAME" => "Y", "DISPLAY_PICTURE" => "Y", "DISPLAY_PREVIEW_TEXT" => "Y", "AJAX_OPTION_ADDITIONAL" => "" ), false );?>

DBBA

Hvad laver vi ?

DBBA er en forening som arbejder på at fremme samarbejdet og mulighederne for Danske virksomheder i Hviderusland.

Hvordan ?

Gennem tæt samarbejde og kontakt til de højeste niveauer af beslutningstagere indenfor det offentlige, private erhvervsliv samt internationale organisationer i Hviderusland.
Derudover har vi et tæt samarbejde med den Hviderusiske ambassade om at forbedre vilkår og muligheder for dansk erhvervsliv i Hviderusland.