NØGLEOMRÅDER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

3.jpg

Der er flere grunde til at Hviderusland er interessant for dansk virksomheder; medlemskab af toldunionen, den bedste infrastruktur i Toldunionen, nærhed til EU, lave lønomkostninger, højt uddannelse niveau og en befolkning som er meget mere Europæisk end du vil finde i Rusland, Ukraine eller Kazakhstan.

Medlemskabet af Toldunionen samt The Union State mellem Rusland og Hviderusland gør at Hviderusland tilbyder et billigere alternativ end Rusland, som indgang til det Russiske marked… 

For danske virksomheder, er der muligheder indenfor stort set alle sektorer, men jeg vil dog fremhæve følgende sektorer og muligheder

Landbrug og fødevarer

I modsætning til Rusland og Kazakhstan er Hviderusland ikke i besiddelse af store råvareforekomster. Det man har, er landbrugsjord og en veludviklet fødevareindustri. Den Hviderussiske landbrugs og fødevareindustri har været og er en stor leverandør til det Russiske marked.

Over årene er der kommet mange internationale samt Russiske fødevarevirksomheder på markedet, som har investeret og bragt ny teknologi til Rusland. Det presser Hviderusland til at kigge på ny teknologi som kan forbedre effektiviteten så man ikke mister markedsandele.

Der er ingen tvivl om at der er muligheder for danske virksomheder som levere udstyr, teknologi, ingredienser til fødevareindustrien. Der er allerede flere danske virksomheder som har set muligheden og eksporterer til Hviderusland. 

Landbrug er ligesom fødevare industrien et sted hvor Hviderusland skal effektivisere for at kunne deltage i den stigende konkurrence på det russiske marked, men også lokalt. Det er en sektor som har særlig bevågenhed fra regeringens side.

Mulighederne ligger især indenfor inventar og udstyr til svinefarme. Der er allerede adskillige projekter i gang i Hviderusland, hvor udstyret kommer fra Danmark og flere og flere farme kigger på mulighederne.

Energibesparelse/Miljø

Som nævnt tidligere, så har Hviderusland ingen olie og gas. De er derfor meget afhængige af leveringer fra Rusland. Et forhold som nogle gange stille dem i en umulig situation hvis de skal forhandle med Rusland. 

For at mindske afhængigheden af Russisk olie og gas, har regeringen iværksat en stor plan om modernisering således at man bliver mere energi effektive.

Man ved fra Hviderussiske side godt at Danmark er et fremgangsland på dette område og vi bliver ofte fremhævet som en rollemodel.

Der er utroligt store perspektiver indenfor dette område.

IT

I Sovjetunionen udviklede man styringssystemer til raketter og rumprogrammet i Hviderusland, man har derfor en stor tradition for IT udvikling og det er et område man satser stort på.

Der uddannes hvert år cirka 14000 indenfor IT Sektoren.

For at fremme de udenlandske og lokale investeringer indenfor sektoren tilbyder man en række skattefordel for IT selskaber (se under INVESTERINGSKLIMA OG INCITAMENTER).

Der er mange af de helt store multinationale IT virksomheder som har set fordele ved at outsource eller åbne udviklings afdelinger i Hviderusland.

Af ting som er udviklet eller bliver vedligeholdt i Hviderusland kan nævnes.

Viber – mobil app’s. der virker som Skype men blot er meget bedre.

World of Tanks – verden største computer spil med mere en 60 millioner spillere.

Logistik

På grund af landets placering som transitland til Rusland, Ukraine, Central Asien samt den gode infrastruktur er Hviderusland et naturlig ”logistik land”. Det, sammenholdt med den lave korruption og relativ nemme fortoldnings procedure gør landet til en oplagt mulighed for logistik virksomheder og virksomheder generelt, som leverer eller distribuerer til Rusland og Kazakhstan.

Produktion

Der er flere forhold der taler for at starte produktion i Hviderusland;

• Lokation
• Infrastruktur
• Lav korruption
• Lave lønomkostninger
• Forholdsvis stabil arbejdsstyrke
• Nærhed til EU
• Medlemskab af Toldunionen

Der er allerede flere danske virksomheder som har været i Hviderusland i mellem 15 – 20 år, men det er stadig plads til mange flere.

Salgskontor

Hvorfor åbne salgskontor i Moskva eller Sct. P hvis man kan gøre det for det halve i Minsk ?

Fra Dansk side vil man gerne have danske virksomheder til at øge eksporten til Rusland, men der er flere som ikke kommer i gang på grund af

• Man har intet personale internt som kan tage sig af det Russiske marked
• Økonomisk kan man ikke forsvarer at ansætte en dansker til markedet
• Man har ikke folk med de rette kompetencer

Ovenstående er blot nogle af grundene til at danske virksomheder ikke kommer i gang. Nogle virksomheder vælger derfor at åbne salgskontor i Rusland og ansætte en lokal medarbejder eller de outsorucer det til et Russisk selskab.

Mange af disse virksomheder bliver dog overaskede over omkostningsniveauet i Rusland som er langt højere end i Hviderusland.

Der er flere tyske, hollandske og belgiske virksomheder som har opdaget at det er langt billigere at gøre det via Hviderusland. Herved får de nogle dygtige dedikerede russisk talende medarbejdere som hjælper dem ind på det Russiske marked – og meget billigere end hvis de tog direkte til Rusland