Om Hviderusland

7.jpg

Hviderusland betegnes af mange som Europas hjerte grundet dets placering. Trods landets geografiske størrelse rummer det et betydeligt potentiale. Men indsigt og forståelse er afgørende for at kunne udnytte landets mange muligheder.

Hviderusland grænser op til Letland, Litauen, Polen, Ukraine og Rusland. Nabolandet Rusland er på mange måder vigtig for Hviderusland. Det tætte bånd mellem dem har for nogle givet en opfattelse af, at Hviderusland er en del af Rusland.

Hviderusland emmer af mange fordele når man sammenligner det med dets omkringliggende lande. Det er derfor vigtigt at overveje.

• Hvad Hviderusland kan tilbyde?
• Hvorfor vælge Hviderusland?
• Hvordan kan dette udnyttes?

Disse elementer er det nødvendigt at holde sig for øje, når man vil lave forretning i Hviderusland.

HVIDERUSLAND KORT FORTALT

• Størrelse: 207.000 kvadratkilometer eller knapt 5 gange Danmark
• Indbyggertal: 9,6 mio.
• Hovedstad: Minsk med over 1,8 mio. Indbyggere
• Befolkning: Hviderussere 81 %, Russere 11 %og øvrige 8 %
• Sprog: Hviderussisk og russisk

HVIDERUSLAND SOM MIDTPUNKT

Hviderusland blev selvstændigt i 1991 og er en af de rigeste republikker i det tidligere Sovjet. Landet styres af præsident Aleksander Lukasjenko. Mere end 70 procent af de økonomiske aktiviteter i Hviderusland ejes og varetages af staten. Der er en politisk vilje om at privatisere en større del af de statslige sektorer, men dette er vanskeligt og vil have langvarige udsigter på grund af det tunge offentlige system.

For nye aktører i Hviderusland vil det være nærliggende primært at koncentrere sig om den private sektor, men også dér er det altafgørende at kunne affinde sig med indflydelsen fra det store offentlige system – og kunne begå sig i dette. Så den statsejede sektor bør derfor også indgå i overvejelserne.   

Den Hviderussiske tankegang går i høj grad ud på, hvorledes man kan bidrage til staten frem for egen vinding. Denne filosofi er lidt atypisk for de øvrige lande i Østregionen, hvor man i højere grad tænker på egen gevinst og prestige.  

Hviderusland har en tung industrisektor samt en stor landbrugssektor. Dette betyder, at landet ikke importerer store mængder af madvarer. Uddannelsesniveauet gør, at industrien har jævn tilgang til kvalificeret arbejdskraft.  

Hviderusland er afhængig af energiimport, og Rusland forsyner landet med billig gas, hvilket er afgørende for, at det økonomiske system kan fungere. Energieffektivisering er derfor en stor del af Hvideruslands 2020 plan. Energiressourcer skal komme fra vindenergi, biogas, solenergi og vandenergi – Hviderusland vil i langt højere grad drage nytte af landets egne ressourcer.

Udover industri og landbrug har Hviderusland et stort antal af små og mellemstore softwarevirksomheder. 95 procent af IT-opgaverne sælges til udenlandske virksomheder.   

HVIDERUSLAND OG EU

Økonomisk samhandel mellem Hviderusland og EU har en rig historie og har et endnu større potentiale. EU har altid vist stor interesse for landene i øst. Dette skyldes ikke mindst deres placering.  

EU er en af de største investorer i den Hviderussiske økonomi og den andenstørste handelsparter – kun overgået af Rusland.  

EU's eksport består hovedsagligt af maskiner og udstyr. Disse er vigtige redskaber til at modernisere den Hviderussiske økonomi. Medlemskabet i toldunionen gavner ligeledes samhandlen med EU.   

HVIDERUSLAND – ET GODT VALG!

Det hviderussiske markedet er i sig selv et attraktivt marked – dets placering gør det uden sammenligning endnu mere favorabelt!  

Det er i langt højere grad nødvendigt at kigge på Hviderusland som en destination til at nå de omkringliggende markeder. Det hviderussiske marked er karakteristisk ved stor fokus på B-2-B forretninger. Hviderusland er på mange måder et produktionsland, hvor lave omkostninger udnyttes. Hviderusland aftager et meget begrænset antal varer sammenlignet med Rusland.   

De geografiske afstande til Rusland gør at Hviderusland kan opfattes som en gunstig location til produktion og distribution.    

Produktionen vil foregå i et lavomkostningsland med en rigelig tilgang til kvalificeret arbejdskraft. 

Distributionen kan ved at udnytte Hvideruslands medlemskab af toldunionen med fordel placeres der. Afstandene til Rusland og Moskva er begrænsede og besparelsen ved at vælge en placering uden for Rusland vil være betydelige.  

ØKONOMISKE FACTS

En sammenligning af Hviderusland og Rusland.

Bruttonationalprodukt (BNP):
• 146 milliarder dollars (BY)
• 2014 milliarder dollars (RUS)

Bruttonationalindkomst per indbygger:
• 14 460 dollars (BY)
• 21 210 dollars (RUS)

Udenlandsgæld:
• Omkring 30 milliarder dollars
• Omkring 542 milliarder dollars

EN ØKONOMI I FREMGANG – JOKEREN ER PRIVATISERING!

Hviderusland oplevede i perioden 2001-2008 stor økonomisk vækst. BNP voksede med 8,3 %, og som er højere end hvad Europa oplevede. Hviderusland blev som så mange andre lande også ramt af Finanskrisen. Denne havde stor indflydelse på Hvideruslands eksport hovedsagligt til CIS-regionen og specielt Rusland. Den Hviderussiske Rubel (BYR) og den gennemsnitlige realløn led store fald.    

En stram finanspolitik har de senere år i et vist omfang fået genoprettet stabiliteten i Hvideruslands økonomi.

Der er tre elementer, der gør sig gældende, når man snakker om strukturelle udfordringer i økonomien.

• Hviderusland er blevet endnu mere afhængig af den russiske energiforsyning
• Udviklingen af produktiviteten i ikke-energi sektorerne er stagneret
• Hviderusland har oplevet en svækkelse i deres konkurrenceevne

En større integration med den globale økonomi vil gøre Hvideruslands økonomi mere modstandsdygtig overfor økonomiske påvirkninger og udsving. Privatiseringen indenfor mange af landets forretningssektorer ses af mange som værende en nødvendighed for at kunne stå økonomisk stærkere.  

Hvideruslands medlemskaber og deltagelse:

• FN
• Toldunionen
• Verdensbanken
• Den Internationale Valutafond
• Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE
• Alliancefrie stater